Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Ý nghĩa các con số theo luật âm dương

Bạn thích sim theo ngày sinh? Bạn thích sim thần tài, phú quý hay bạn thích chọn sim số đẹp theo phong thủy? Làm thế nào để chọn sim số đẹp phù hợp mà không lãng phí? ... Bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn trào lưu sử dụng sim số đẹp hiện nay. Hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn ý nghĩa của các con số theo luật âm dương

>>>Tham khảo thêm:

Ý nghĩa các con số theo luật âm dương

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0899 995656 Giá: 26,000,000    < - > 0906 666882 Giá: 7,500,000
0899 995858 Giá: 26,000,000    < - > 0906 666884 Giá: 7,500,000
0899 996686 Giá: 26,000,000    < - > 0906 666933 Giá: 7,500,000
0899 999239 Giá: 26,000,000    < - > 0906 666938 Giá: 7,500,000
0899 999679 Giá: 26,000,000    < - > 0906 688865 Giá: 7,500,000
09.33.33.1978 Giá: 26,000,000    < - > 0906 690966 Giá: 7,500,000
0901.88.1999 Giá: 26,000,000    < - > 0906 690966 Giá: 7,500,000
0903 992888 Giá: 26,000,000    < - > 0906 717788 Giá: 7,500,000
0931.06.2222 Giá: 26,000,000    < - > 0906 741234 Giá: 7,500,000
0931.07.2222 Giá: 26,000,000    < - > 0906 747799 Giá: 7,500,000
0931.88.6668 Giá: 26,000,000    < - > 0906 777839 Giá: 7,500,000
0933 331983 Giá: 26,000,000    < - > 0906 777998 Giá: 7,500,000
0933 521111 Giá: 26,000,000    < - > 0906 788822 Giá: 7,500,000
0933.65.4078 Giá: 26,000,000    < - > 0906 789300 Giá: 7,500,000
0934 135888 Giá: 26,000,000    < - > 0906 789400 Giá: 7,500,000
0938 937979 Giá: 26,000,000    < - > 0906 789500 Giá: 7,500,000
0939 096969 Giá: 26,000,000    < - > 0906 858282 Giá: 7,500,000
0939 800999 Giá: 26,000,000    < - > 0906 868400 Giá: 7,500,000
0939.77.78.78 Giá: 26,000,000    < - > 0906 877688 Giá: 7,500,000
0931 558999 Giá: 26,200,000    < - > 0906 886739 Giá: 7,500,000
0931.22.0000 Giá: 26,200,000    < - > 0906 888078 Giá: 7,500,000
0931.55.0000 Giá: 26,200,000    < - > 0906 888814 Giá: 7,500,000
0931.55.4444 Giá: 26,200,000    < - > 0906 888815 Giá: 7,500,000
0931.46.2222 Giá: 26,250,000    < - > 0906 888817 Giá: 7,500,000
0931.49.2222 Giá: 26,250,000    < - > 0906 888820 Giá: 7,500,000
09.09.40.2345 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888824 Giá: 7,500,000
0902 461234 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888825 Giá: 7,500,000
0902.86.78.78 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888830 Giá: 7,500,000
0906 222567 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888831 Giá: 7,500,000
0906 666767 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888832 Giá: 7,500,000
0906 868091 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888840 Giá: 7,500,000
0906 868779 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888841 Giá: 7,500,000
0906 886186 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888842 Giá: 7,500,000
0906 888855 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888843 Giá: 7,500,000
0907 891891 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888846 Giá: 7,500,000
0908 410000 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888850 Giá: 7,500,000
0908 621111 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888851 Giá: 7,500,000
0908 670000 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888853 Giá: 7,500,000
0908 854444 Giá: 26,800,000    < - > 0906 888997 Giá: 7,500,000
0909 120000 Giá: 26,800,000    < - > 0906 977666 Giá: 7,500,000
0909 924444 Giá: 26,800,000    < - > 0906 983399 Giá: 7,500,000
0932 682345 Giá: 26,800,000    < - > 0906 989191 Giá: 7,500,000
0933.20.1111 Giá: 26,800,000    < - > 0907 000818 Giá: 7,500,000
0937 380000 Giá: 26,800,000    < - > 0907 000855 Giá: 7,500,000
0937.27.17.07 Giá: 26,800,000    < - > 0907 000878 Giá: 7,500,000
0937.65.1111 Giá: 26,800,000    < - > 0907 171710 Giá: 7,500,000
0937.66.4444 Giá: 26,800,000    < - > 0907 171716 Giá: 7,500,000
0937.99.4444 Giá: 26,800,000    < - > 0907 171739 Giá: 7,500,000
0938 806806 Giá: 26,800,000    < - > 0907 171790 Giá: 7,500,000
0938.22.1234 Giá: 26,800,000    < - > 0907 176177 Giá: 7,500,000
0938.55.1234 Giá: 26,800,000    < - > 0907 517888 Giá: 7,500,000
0938.96.0000 Giá: 26,800,000    < - > 0907 604604 Giá: 7,500,000
0901 611999 Giá: 27,000,000    < - > 0907 666672 Giá: 7,500,000
0901 777707 Giá: 27,000,000    < - > 0907 776116 Giá: 7,500,000
0901 811999 Giá: 27,000,000    < - > 0907 776639 Giá: 7,500,000
0934 288288 Giá: 27,000,000    < - > 0907 776644 Giá: 7,500,000
0901 268868 Giá: 27,200,000    < - > 0907 777176 Giá: 7,500,000
0931.2222.55 Giá: 27,200,000    < - > 0907 777187 Giá: 7,500,000
0901.08.8999 Giá: 27,400,000    < - > 0907 777197 Giá: 7,500,000
0901 359359 Giá: 27,500,000    < - > 0907 777238 Giá: 7,500,000
0901 444222 Giá: 27,500,000    < - > 0907 777470 Giá: 7,500,000
0937 41 2222 Giá: 27,500,000    < - > 0907 777471 Giá: 7,500,000
0909 581888 Giá: 27,720,000    < - > 0907 777472 Giá: 7,500,000
0909.83.1999 Giá: 27,720,000    < - > 0907 777473 Giá: 7,500,000
0898 168999 Giá: 28,000,000    < - > 0907 778118 Giá: 7,500,000
0898 616888 Giá: 28,000,000    < - > 0907 778228 Giá: 7,500,000
0898 668688 Giá: 28,000,000    < - > 0907 778282 Giá: 7,500,000
0898.15.2222 Giá: 28,000,000    < - > 0907 778844 Giá: 7,500,000
0899 998338 Giá: 28,000,000    < - > 0907 797967 Giá: 7,500,000
0899 998588 Giá: 28,000,000    < - > 0907 843838 Giá: 7,500,000
0899 999788 Giá: 28,000,000    < - > 0907 856767 Giá: 7,500,000
0899.977.977 Giá: 28,000,000    < - > 0907 878767 Giá: 7,500,000
090.120.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 878769 Giá: 7,500,000
090.120.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 878800 Giá: 7,500,000
090.125.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 878808 Giá: 7,500,000
090.125.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 878811 Giá: 7,500,000
090.126.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 887079 Giá: 7,500,000
090.154.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 887739 Giá: 7,500,000
090.154.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 887744 Giá: 7,500,000
090.155.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 887770 Giá: 7,500,000
090.160.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 887839 Giá: 7,500,000
090.160.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888228 Giá: 7,500,000
090.161.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888687 Giá: 7,500,000
090.162.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888801 Giá: 7,500,000
090.162.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888802 Giá: 7,500,000
090.163.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888804 Giá: 7,500,000
090.163.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888805 Giá: 7,500,000
090.164.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888810 Giá: 7,500,000
090.164.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888813 Giá: 7,500,000
090.165.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888814 Giá: 7,500,000
090.165.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888815 Giá: 7,500,000
090.167.39.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888823 Giá: 7,500,000
090.167.79.79 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888824 Giá: 7,500,000
0901 011368 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888825 Giá: 7,500,000
0901 202202 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888827 Giá: 7,500,000
0901 232232 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888837 Giá: 7,500,000
0901 242222 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888850 Giá: 7,500,000
0901 252252 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888853 Giá: 7,500,000
0901 262262 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888861 Giá: 7,500,000
0901 292292 Giá: 28,000,000    < - > 0907 888862 Giá: 7,500,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn cách chọn mua taxi:


Hướng dẫn cách chọn mua sim taxi thương hiệu

Những kiểu sim số đẹp
- SIM trùng biển số xe
- SIM ngày tháng năm sinh
- SIM soi gương (ABC.CBA)
- SIM lồng lộn (AB.BA.AB / ABC.CBA.ABC)
- SIM số gánh (ABBA / ABBBA)
- SIM số tiến (VD: 1234… 010203… 203040 …)
- SIM phong thủy / luận / dịch nôm (SIM hợp với mệnh người sử dụng SIM theo cách tính phong thủy)
- SIM taxi (AB.AB.AB / ABC.ABC)
- SIM VIP (Tứ quý – ngũ phúc – lục tài …) Sim so dep dòng này dễ nhớ và rất đắt
- SIM độc (Sim số xấu, hiếm gặp)
Một số dạng luận SIM nôm phổ biến hiện nay gồm có : 0 = Tay trắng / Bất (phủ định);  1 = Nhất / Độc / Sinh;  2 = Mãi; 3 = Tài; 4 = Tử; 5 = Phúc / Sinh; 6 = Lộc; 7 = Thất; 8 = Phát; 9 = Trường / Vĩnh cửu.

Con số và quy luật Âm Dương Ngũ hành

Những đuôi sim số “đắt giá”
– 1102 = Nhất nhất không nhì / Độc nhất vô nhị
– 4078 = 4 mùa không thất bát
– 2204 = Mãi mãi không chết
– 1486 = 1 năm 4 mùa phát lộc / 1 năm 4 mùa lộc phát
– 01234 = Tay trắng đi lên – 1 vợ – 2 con – 3 tầng – 4 bánh (Từ tay trắng – cưới vợ – yên bề con cái – xây nhà – mua ôtô)
– 456 = 4 mùa sinh lộc
– 78 = Thất bát
– 4953 = 49 chưa qua 53 đã tới (Số tử / Tử vi)
– 68 = Lộc Phát
– 39 = Thần tài nhỏ
– 79 = Thần tài lớn
– 38 = Ông địa nhỏ
– 78 = Thất bát / Ông địa lớn
– 83 = Phát tài
– 86 = Phát lộc
– 04 = Bất tử
– 94 = Thái tử
– 569 = Phúc – Lộc – Thọ
– 227 = Vạn Vạn Tuế
– 15.16.18 = Mỗi năm – mỗi lộc – mỗi phát
– 6886 / 8668 = Lộc phát phát lộc / Phát lộc lộc phát
– 8386 / 8683 = Phát tài phát lộc / Phát lộc phát tài
– 1368 = Nhất tài lộc phát / Kim lâu (Tử vi)
– 18.18.18 = Mỗi năm 1 phát
– 19.19.19 = 1 bước lên trời
Con số và quy luật Âm Dương

Các con số và màu sắc cũng tuân theo quy luật Âm Dương, Ngũ Hành. Do đó, để tăng cường những yếu tố tốt cho bản mệnh, cần xem xét Ngũ Hành của bản mệnh cần bổ cứu hành gì thì sử dụng các con số phù hợp để bổ trợ. Cụ thể như: Số 1,2 thuộc Mộc, số 3-4 thuộc Hoả, số 5-6 thuộc Thổ, số 7,8 thuộc Kim, số 9,0 thuộc Thủy.

Mỗi một con số đều có một ý nghĩa và giá trị khác nhau tượng trưng cho những điều tốt lành và may mắn đến với mỗi người. Dù thế nào chăng nữa, các bạn cũng nên sở hữu cho mình ít nhất một sim số đẹp ngay từ bây giờ nhé.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simdepgiaiphong.com/2017/07/y-nghia-cac-con-so.html

>>>Tham khảo thêm bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét