Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Ý nghĩa các con số 3,6,9 trong phong thủy

Trong quan niệm của những người yêu thích phong thủy hay hơn nữa là những con Sim số phong thủy, người dùng thường rất thích các con số 3, 6, 9 đây đều là những con số vô cùng ý nghĩa nằm trong bộ 3 con số may mắn, thể hiện được sự vững chắc, sung mãn – tài lộc – trường thọ.Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim lộc phát số đẹp cho người kinh doanh.Hôm nay mình sẽ giai đáp cho các bạn ý nghĩa các con số 3,6,9 trong phong thủy.

>>>Tham khảo thêm:
Ý nghĩa các con số 3,6,9 trong phong thủy

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0902.53.39.39 Giá: 64,000,000    < - > 0901 032001 Giá: 8,000,000
0902.76.39.39 Giá: 64,000,000    < - > 0901 032004 Giá: 8,000,000
0906 000444 Giá: 64,000,000    < - > 0901 032006 Giá: 8,000,000
0906.22.2345 Giá: 64,000,000    < - > 0901 032013 Giá: 8,000,000
0906.2222.77 Giá: 64,000,000    < - > 0901 041980 Giá: 8,000,000
0907 570000 Giá: 64,000,000    < - > 0901 042001 Giá: 8,000,000
0907.52.39.39 Giá: 64,000,000    < - > 0901 042003 Giá: 8,000,000
0932.00.2345 Giá: 64,000,000    < - > 0901 042005 Giá: 8,000,000
0899 994999 Giá: 65,000,000    < - > 0901 042011 Giá: 8,000,000
0901 558558 Giá: 65,000,000    < - > 0901 044567 Giá: 8,000,000
0901 878878 Giá: 65,000,000    < - > 0901 046046 Giá: 8,000,000
0901 879879 Giá: 65,000,000    < - > 0901 051998 Giá: 8,000,000
0901 883883 Giá: 65,000,000    < - > 0901 052001 Giá: 8,000,000
0901.34.6789 Giá: 65,000,000    < - > 0901 052005 Giá: 8,000,000
0901.62.6789 Giá: 65,000,000    < - > 0901 052006 Giá: 8,000,000
0901.63.6789 Giá: 65,000,000    < - > 0901 052010 Giá: 8,000,000
0909 069069 Giá: 65,000,000    < - > 0901 061998 Giá: 8,000,000
093 525 7777 Giá: 65,000,000    < - > 0901 062001 Giá: 8,000,000
0932 68 3333 Giá: 65,000,000    < - > 0901 062002 Giá: 8,000,000
0936.444.666 Giá: 65,000,000    < - > 0901 062007 Giá: 8,000,000
0936.77.6789 Giá: 65,000,000    < - > 0901 062009 Giá: 8,000,000
0937 786789 Giá: 65,000,000    < - > 0901 072002 Giá: 8,000,000
0908 586586 Giá: 66,680,000    < - > 0901 072003 Giá: 8,000,000
0932 257 777 Giá: 67,500,000    < - > 0901 072004 Giá: 8,000,000
0898 579579 Giá: 68,000,000    < - > 0901 072006 Giá: 8,000,000
0898 599599 Giá: 68,000,000    < - > 0901 072010 Giá: 8,000,000
0899 999879 Giá: 68,000,000    < - > 0901 072013 Giá: 8,000,000
090.47.11111 Giá: 68,000,000    < - > 0901 079979 Giá: 8,000,000
0905.97.6789 Giá: 68,000,000    < - > 0901 082002 Giá: 8,000,000
0906 616789 Giá: 68,000,000    < - > 0901 082003 Giá: 8,000,000
0909.24.1111 Giá: 68,000,000    < - > 0901 082005 Giá: 8,000,000
0909.70.2222 Giá: 68,000,000    < - > 0901 082013 Giá: 8,000,000
0909.76.2222 Giá: 68,000,000    < - > 0901 088588 Giá: 8,000,000
093.7.8.9.10.11 Giá: 68,000,000    < - > 0901 089666 Giá: 8,000,000
0932.2222.88 Giá: 68,000,000    < - > 0901 090666 Giá: 8,000,000
0936 141141 Giá: 68,000,000    < - > 0901 091994 Giá: 8,000,000
0899 998098 Giá: 69,000,000    < - > 0901 092002 Giá: 8,000,000
0902 967777 Giá: 69,000,000    < - > 0901 092007 Giá: 8,000,000
0903.67.68.69 Giá: 69,000,000    < - > 0901 122003 Giá: 8,000,000
0908.10.3333 Giá: 69,000,000    < - > 0901 122004 Giá: 8,000,000
0908.70.3333 Giá: 69,000,000    < - > 0901 139739 Giá: 8,000,000
093.1 991999 Giá: 69,000,000    < - > 0901 210121 Giá: 8,000,000
0938 785555 Giá: 69,000,000    < - > 0901 235668 Giá: 8,000,000
0938.37.5555 Giá: 69,000,000    < - > 0901 238080 Giá: 8,000,000
0939 283333 Giá: 69,000,000    < - > 0901 245999 Giá: 8,000,000
0901.03.03.03 Giá: 70,000,000    < - > 0901 273888 Giá: 8,000,000
0903 068068 Giá: 70,000,000    < - > 0901 337338 Giá: 8,000,000
0903.7777.68 Giá: 70,000,000    < - > 0901 337339 Giá: 8,000,000
0903.7777.68 Giá: 70,000,000    < - > 0901 468478 Giá: 8,000,000
0906.71.71.71 Giá: 70,000,000    < - > 0901 468488 Giá: 8,000,000
0938 999899 Giá: 70,000,000    < - > 0901 550155 Giá: 8,000,000
0939 796668 Giá: 70,000,000    < - > 0901 566568 Giá: 8,000,000
0939.13.7777 Giá: 70,000,000    < - > 0901 579779 Giá: 8,000,000
0937.70.6666 Giá: 71,280,000    < - > 0901 579979 Giá: 8,000,000
0901 968968 Giá: 71,868,000    < - > 0901 788688 Giá: 8,000,000
0902.70.66.88 Giá: 73,000,000    < - > 0901 795279 Giá: 8,000,000
0907.59.66.88 Giá: 73,000,000    < - > 0901 896777 Giá: 8,000,000
0937 776668 Giá: 74,000,000    < - > 0901.03.6886 Giá: 8,000,000
0899 996886 Giá: 75,000,000    < - > 0901.05.6886 Giá: 8,000,000
0899 996888 Giá: 75,000,000    < - > 0901.07.6886 Giá: 8,000,000
0899 998686 Giá: 75,000,000    < - > 0901.09.8666 Giá: 8,000,000
0899 999868 Giá: 75,000,000    < - > 0901.28.1368 Giá: 8,000,000
090 5555595 Giá: 75,000,000    < - > 0901.36.66.86 Giá: 8,000,000
0901 266668 Giá: 75,000,000    < - > 0901.38.68.78 Giá: 8,000,000
0901 338338 Giá: 75,000,000    < - > 0901.44.1368 Giá: 8,000,000
0901 444666 Giá: 75,000,000    < - > 0901.63.66.69 Giá: 8,000,000
0901 666686 Giá: 75,000,000    < - > 0901.67.76.76 Giá: 8,000,000
0901 666689 Giá: 75,000,000    < - > 0901.77.4953 Giá: 8,000,000
0901 686668 Giá: 75,000,000    < - > 0901.79 79.38 Giá: 8,000,000
0901 696696 Giá: 75,000,000    < - > 0901.79.75.79 Giá: 8,000,000
0901 866789 Giá: 75,000,000    < - > 0901.84.8668 Giá: 8,000,000
0901 888000 Giá: 75,000,000    < - > 0901.90.98.98 Giá: 8,000,000
0901 888111 Giá: 75,000,000    < - > 0901.93.98.98 Giá: 8,000,000
0901 888555 Giá: 75,000,000    < - > 0901.995.996 Giá: 8,000,000
0901 888777 Giá: 75,000,000    < - > 0902 112016 Giá: 8,000,000
0901.55555.8 Giá: 75,000,000    < - > 0902 340248 Giá: 8,000,000
0901.55555.9 Giá: 75,000,000    < - > 0902 344488 Giá: 8,000,000
0901.69.6789 Giá: 75,000,000    < - > 0902 461777 Giá: 8,000,000
0902 333000 Giá: 75,000,000    < - > 0902 666268 Giá: 8,000,000
0902 333111 Giá: 75,000,000    < - > 0902 697666 Giá: 8,000,000
0902 555000 Giá: 75,000,000    < - > 0902 697666 Giá: 8,000,000
0902 555111 Giá: 75,000,000    < - > 0902 746746 Giá: 8,000,000
0902 555333 Giá: 75,000,000    < - > 0902 987654 Giá: 8,000,000
0902.33.33.11 Giá: 75,000,000    < - > 0902.11.1881 Giá: 8,000,000
0902.33.33.22 Giá: 75,000,000    < - > 0902.66.0909 Giá: 8,000,000
0902.3333.00 Giá: 75,000,000    < - > 0902.99.55.79 Giá: 8,000,000
0902.55.55.11 Giá: 75,000,000    < - > 0903.444449. Giá: 8,000,000
0902.55.55.22 Giá: 75,000,000    < - > 0903.444449. Giá: 8,000,000
0902.55.55.33 Giá: 75,000,000    < - > 0903.58.55.58 Giá: 8,000,000
0906 222111 Giá: 75,000,000    < - > 0903.86.86.83 Giá: 8,000,000
0906.2222.00 Giá: 75,000,000    < - > 0903.88.38.39 Giá: 8,000,000
0906.2222.11 Giá: 75,000,000    < - > 0904 022014 Giá: 8,000,000
0907 52 5555 Giá: 75,000,000    < - > 0905 011992 Giá: 8,000,000
0907.33.4444 Giá: 75,000,000    < - > 0905 302777 Giá: 8,000,000
0909 338999 Giá: 75,000,000    < - > 0906 060101 Giá: 8,000,000
0909.22.77.99 Giá: 75,000,000    < - > 0906 072008 Giá: 8,000,000
0909.66.1111 Giá: 75,000,000    < - > 0906 666863 Giá: 8,000,000
0932.7.12345 Giá: 75,000,000    < - > 0906 771881 Giá: 8,000,000
0933 888388 Giá: 75,000,000    < - > 0906 796363 Giá: 8,000,000
0933.40.79.79 Giá: 75,000,000    < - > 0906 797898 Giá: 8,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh 

Ý nghĩa của số 3

Số 3 là con số của sự huyền bí. Có nhiều cách để thể hiện ý nghĩa của con số 3. Có thể là Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng), Tam thời (Quá khứ – Hiện tại – Vị lai), đa (Đa phúc, Đa lộc, Đa thọ). Do đó, còn có thể nói, con số 3 là con số vẹn toàn nhất, bao trùm nhất.
Con số 3 – một con số có ý nghĩa bao trùm. Mọi thứ, mọi sự vật trong thiên nhiên đều nằm gói gọn trong con số 3 kỳ diệu này. Không gian, thời gian, đều được kiểm soát, và đương nhiên, những tài lộc phía trên của bạn cũng được bào gộp và kiểm soát dễ dàng.

Ý nghĩa số 6

Còn số 6 tức là con số lộc, Chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc với con số này. Đó là lộc.Lộc dành riêng cho bạn.Hơn nữa, con số 6 còn thể hiện sự vững chãi, đáng tin cậy.
Số 6 trong tiếng Trung Quốc phát âm giống từ “giàu sang”, “sinh lợi” và “suôn sẻ”. Do đó, nó trở thành con số mang lại điềm lành và may mắn. Số 6 liên kết với người mệnh Kim - nguyên tố tượng trưng cho tiền bạc và sự thuyết phục.  Số 6 chính là lục giác -  khối vững chãi nhất, những chú ong thường xây dựng tổ theo hình bát giác, vững chãi với thời tiết dù có nhỏ bé cũng khó mà lay động bởi mưa gió bão bùng. Lục chính là lục căn, lục thân.

Ý nghĩa số 9

Đầu tiên phải kể đến chữ số 9: Số 9 là chữ số lớn nhất trong dãy các chữ số đơn, vì thế, người ta coi chữ số 9 như trụ cột trong gia đình, nó mang ý nghĩa của sự vững chắc và bền lâu. Có ai để ý sẽ thấy, số 9 là chữ số ít thay đổi hoặc cũng có thể nói là không thay đổi. Khi ta nhân một số bất kỳ với 9, tổng các chữ số trong kết quả thu được luôn bằng 9. ví dụ: 9x6=54 ta được 5+4=9; thật là một phát hiện tuyệt vời phải không? Đó cũng là một ý nghĩa nữa của số 9, số 9 là biểu tượng cho sự kiên định, vững vàng và trường tồn.

9 – vốn được coi là sự kết thúc tốt đẹp, được coi là cái kết vẹn toàn, hay theo cách hiểu khác, là sự vĩnh cửu, mãi mãi. Do vậy, một người có thể vừa có quyền năng, vừa có sự vĩnh cửu, chỉ có thể là thần tài.

Bộ 3 con số suôn sẻ trong thuật phong thủy là 3, 6 và 9 sự kết hợp của bộ 3 này tạo nê một tượng đài tượng trưng cho sự bền vững, mang tới nhiều suôn sẻ và tài lộc.

Với những con số rất có ý nghĩa như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra Sự kết hợp hoàn hảo giữa các con số tạo nên những số sim đẹp.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simdepgiaiphong.com/2017/07/y-nghia-cac-con-so-3-6-9.html

>>>Tham khảo thêm bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét