Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Thế nào là sim số đẹp?

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về các đầu số đẹp mang ý nghĩa tốt đẹp, Hôm nay mình tiếp tục giải đáp các thắc mắc cho các bạn  thế nào là sim số đẹp, Sim số đẹp bao gồm những số như nào?Cùng tìm hiểu nhé!

>>>Tham khảo thêm:

Thế nào là sim số đẹp?

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0901 268568 Giá: 22,200,000    < - > 0901 856555 Giá: 7,200,000
0901 268968 Giá: 22,200,000    < - > 0902 461666 Giá: 7,200,000
0931 226226 Giá: 22,200,000    < - > 0903 179688 Giá: 7,200,000
0931 282282 Giá: 22,200,000    < - > 0903 222245 Giá: 7,200,000
0931 289888 Giá: 22,200,000    < - > 0903 409989 Giá: 7,200,000
0931 299992 Giá: 22,200,000    < - > 0903.05.79.39 Giá: 7,200,000
0931.28.6999 Giá: 22,200,000    < - > 0905 910666 Giá: 7,200,000
0937.18.1111 Giá: 22,200,000    < - > 0905.00.66.22 Giá: 7,200,000
0937.51.79.79 Giá: 22,200,000    < - > 0906 858898 Giá: 7,200,000
0898 869888 Giá: 22,500,000    < - > 0906 881668 Giá: 7,200,000
0899 997968 Giá: 22,500,000    < - > 0906.61.68.66 Giá: 7,200,000
0901 828899 Giá: 22,500,000    < - > 0906.79.58.79 Giá: 7,200,000
0901 880999 Giá: 22,500,000    < - > 093.12.03456 Giá: 7,200,000
0901.6666.26 Giá: 22,500,000    < - > 0931 061666 Giá: 7,200,000
0901.6666.39 Giá: 22,500,000    < - > 0931 077666 Giá: 7,200,000
0901.6666.56 Giá: 22,500,000    < - > 0931 102078 Giá: 7,200,000
0901.6666.76 Giá: 22,500,000    < - > 0931 222212 Giá: 7,200,000
0902 010000 Giá: 22,500,000    < - > 0931 222234 Giá: 7,200,000
0931 911119 Giá: 22,500,000    < - > 0931 236788 Giá: 7,200,000
0933 004004 Giá: 22,500,000    < - > 0931 240240 Giá: 7,200,000
0933 961111 Giá: 22,500,000    < - > 0931 240888 Giá: 7,200,000
0938 931111 Giá: 22,500,000    < - > 0931 240999 Giá: 7,200,000
0898 234789 Giá: 22,560,000    < - > 0931 241888 Giá: 7,200,000
0899 998808 Giá: 22,800,000    < - > 0931 339168 Giá: 7,200,000
0899 998818 Giá: 22,800,000    < - > 0931 858868 Giá: 7,200,000
0899 998828 Giá: 22,800,000    < - > 0931 868879 Giá: 7,200,000
0899 998869 Giá: 22,800,000    < - > 0931 868898 Giá: 7,200,000
0905 166668 Giá: 22,800,000    < - > 0931 868979 Giá: 7,200,000
0909.96.2888 Giá: 22,800,000    < - > 0931 969699 Giá: 7,200,000
0931.06.07.08 Giá: 22,800,000    < - > 0931.54.3456 Giá: 7,200,000
0898 189888 Giá: 23,000,000    < - > 0931.54.39.79 Giá: 7,200,000
0898 666686 Giá: 23,000,000    < - > 0931.55.1234 Giá: 7,200,000
0898.01.3333 Giá: 23,000,000    < - > 0931.86.89.86 Giá: 7,200,000
0899 998222 Giá: 23,000,000    < - > 0932 705999 Giá: 7,200,000
0899 998558 Giá: 23,000,000    < - > 0932 953953 Giá: 7,200,000
0899 998788 Giá: 23,000,000    < - > 0932.72.1368 Giá: 7,200,000
0899 999166 Giá: 23,000,000    < - > 0933 27 6888 Giá: 7,200,000
0899 999179 Giá: 23,000,000    < - > 0933106 116 Giá: 7,200,000
0899 999379 Giá: 23,000,000    < - > 0933106 116 Giá: 7,200,000
0899 999567 Giá: 23,000,000    < - > 0935.11.0123 Giá: 7,200,000
09.06.03.1999 Giá: 23,000,000    < - > 0936 119898 Giá: 7,200,000
0901 078078 Giá: 23,000,000    < - > 0936 401368 Giá: 7,200,000
0901 556999 Giá: 23,000,000    < - > 0936 648666 Giá: 7,200,000
0901 856888 Giá: 23,000,000    < - > 0937 520888 Giá: 7,200,000
0902 480000 Giá: 23,000,000    < - > 0937.5.3.1999 Giá: 7,200,000
0902 998988 Giá: 23,000,000    < - > 0937.92.86.86 Giá: 7,200,000
0902.115.999 Giá: 23,000,000    < - > 0938 022066 Giá: 7,200,000
0903 182999 Giá: 23,000,000    < - > 0938 858859 Giá: 7,200,000
0905.84.1111 Giá: 23,000,000    < - > 0938 858859 Giá: 7,200,000
0906 030999 Giá: 23,000,000    < - > 0939 705999 Giá: 7,200,000
0906 666644 Giá: 23,000,000    < - > 0939.11.83.83 Giá: 7,200,000
0906 777775 Giá: 23,000,000    < - > 0939.17.6886 Giá: 7,200,000
0906 830000 Giá: 23,000,000    < - > 0939388858  Giá: 7,200,000
0906 868088 Giá: 23,000,000    < - > 0939388858  Giá: 7,200,000
0906 886777 Giá: 23,000,000    < - > 0936 041041 Giá: 7,220,000
0906 888068 Giá: 23,000,000    < - > 0901 707879 Giá: 7,250,000
0907 888884 Giá: 23,000,000    < - > 0937 770808 Giá: 7,250,000
0907 894894 Giá: 23,000,000    < - > 0938 732666 Giá: 7,250,000
0907.47.0000 Giá: 23,000,000    < - > 09.09.43.40.40 Giá: 7,300,000
0908 504444 Giá: 23,000,000    < - > 090.777.53.53 Giá: 7,300,000
0908 641111 Giá: 23,000,000    < - > 0901 366377 Giá: 7,300,000
0909 166199 Giá: 23,000,000    < - > 0901 655557 Giá: 7,300,000
0909 534444 Giá: 23,000,000    < - > 0901 660661 Giá: 7,300,000
0931 077077 Giá: 23,000,000    < - > 0901 794999 Giá: 7,300,000
0931.0.66668 Giá: 23,000,000    < - > 0902.44.11.77 Giá: 7,300,000
0931.89.7999 Giá: 23,000,000    < - > 0902.44.11.88 Giá: 7,300,000
0932 090000 Giá: 23,000,000    < - > 0906.33.77.00 Giá: 7,300,000
0933 370999 Giá: 23,000,000    < - > 0906.33.77.11 Giá: 7,300,000
0933 666661 Giá: 23,000,000    < - > 0906.33.77.22 Giá: 7,300,000
0933 803979 Giá: 23,000,000    < - > 0906.33.77.66 Giá: 7,300,000
0933 806888 Giá: 23,000,000    < - > 0906.66.40.40 Giá: 7,300,000
0937 711888 Giá: 23,000,000    < - > 0906.94.88.66 Giá: 7,300,000
0938 251111 Giá: 23,000,000    < - > 0907 324324 Giá: 7,300,000
0938 560000 Giá: 23,000,000    < - > 09077.13.999 Giá: 7,300,000
0938 571111 Giá: 23,000,000    < - > 0931 099777 Giá: 7,300,000
0938 668090 Giá: 23,000,000    < - > 0931 408666 Giá: 7,300,000
0938 888800 Giá: 23,000,000    < - > 0931 409666 Giá: 7,300,000
0938 984444 Giá: 23,000,000    < - > 0931 421666 Giá: 7,300,000
0898.78.78.79 Giá: 23,200,000    < - > 0932 710999 Giá: 7,300,000
0898.79.78.79 Giá: 23,200,000    < - > 0932 713999 Giá: 7,300,000
0931 218218 Giá: 23,200,000    < - > 0932 760999 Giá: 7,300,000
0931 222223 Giá: 23,200,000    < - > 0932 761999 Giá: 7,300,000
0931 231999 Giá: 23,200,000    < - > 0933.95.88.66 Giá: 7,300,000
0931 233233 Giá: 23,200,000    < - > 0934 267267 Giá: 7,300,000
0931 259259 Giá: 23,200,000    < - > 0934.02.02.39 Giá: 7,300,000
0931.22.39.79 Giá: 23,200,000    < - > 0936.36.00.22 Giá: 7,300,000
0931.22.6888 Giá: 23,200,000    < - > 0936.36.00.33 Giá: 7,300,000
0931.22.8999 Giá: 23,200,000    < - > 0936.36.00.55 Giá: 7,300,000
0931.2222.77 Giá: 23,200,000    < - > 0937 261999 Giá: 7,300,000
0906 661368 Giá: 23,500,000    < - > 0937 275999 Giá: 7,300,000
0937 886866 Giá: 23,500,000    < - > 0937 352999 Giá: 7,300,000
0901 994888 Giá: 23,760,000    < - > 0937 412999 Giá: 7,300,000
0901 059059 Giá: 23,800,000    < - > 0937 501999 Giá: 7,300,000
0934.1368.68 Giá: 23,900,000    < - > 0937 650999 Giá: 7,300,000
0898 198999 Giá: 24,000,000    < - > 0937 920999 Giá: 7,300,000
0898.10.7979 Giá: 24,000,000    < - > 0937 925999 Giá: 7,300,000
0901 488 999 Giá: 24,000,000    < - > 0937 960999 Giá: 7,300,000
0901 772772 Giá: 24,000,000    < - > 0937.99.49.49 Giá: 7,300,000
0902 370000 Giá: 24,000,000    < - > 0938 572999 Giá: 7,300,000
0902 888444 Giá: 24,000,000    < - > 0938 715999 Giá: 7,300,000

Thứ nhất: Sim số lặp....

Đây là một trong những sim được nhiều người lựa chọn bởi đơn giản nó dễ nhớ. Các con số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người. Chính vì lý do này nên đã có nhiều người chịu chơi không tiếc tiền bỏ ra các khoản lớn để có thể sở hữu được những chiếc biển số xe đẹp, số nhà đẹp, số tài khoản, … đặc biệt là sim số đẹp. Đây chỉ là quan niệm riêng của những người thích kiểu sim này. Thứ nhất, sim số lặp…

>>>Xem video hướng dẫn chọn sim số lặp:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số lặp giá rẻ


Thứ hai, sim Tứ Quý…

Đây là những sim có các đuôi số kết thúc là 1111, 2222, 3333, 4444, 5555,6666, 7777,8888,9999. Trong  đó, những người có điều kiện, những đại gia kinh doanh là những người ưa chuộng dòng sim này nhất bởi nó vừa hiếm, vừa quý lại vừa “chat”. Đặc biệt, nhiều người đã không chỉ săn những chiếc sim Tứ Quý này mà trên đường phố ta cũng thấy nhiều chiếc xe cũng sở hữu bộ Tứ Quý rất bắt mắt và gây ấn tượng đầu tiên này. Số 8 được ưa chuộng thì số 9 cũng được cho là mang lại rất nhiều may mắn. Nhiều ý kiến cho rằng, con số này còn may mắn hơn cả số 8, do đó, nếu bạn sở hữu biển số xe 9999 sẽ thấy đẹp hơn biển 8888.  Đáng chú ý, những sim Vip (tứ quý, ngũ quý) thuộc dạng cam kết 10 số của Viettel cũng trong tình trạng  “bói không ra”…

Thứ ba, sim Lộc Phát, Phát Lộc…

Đây là những sim kết thúc bằng đuôi 68,86. Những người chọn những sim này thường có quan niệm đây là những sim khá đẹp, nhiều may mắn trong kinh doanh và mang đến nhiều niềm vui cho giới kinh doanh.

Thứ tư, Sim Taxi…

Đây là kiểu sim được lựa chọn khá nhiều, chiếc sim có những số điện thoại khá dễ nhớ, lặp lại. Nhất là những sim lặp cặp 3 sẽ có giá tiền chênh lệch nhau tương đối. Tuy nhiên để sở hữu sim như thế này cũng không phải dễ tìm do có nhiều người cũng khá thích chúng như lặp cặp 789 789 đang được coi như “hàng hiếm”, số tiến đẹp nhất của các số tiến.

Thứ năm, Sim Tam Hoa (3 số cuối giống nhau)…

Đây là kiểu simsodep có 3 số cuối giống nhay như 777, 888, 999 . Lý giải về các con số cho thấy, 1: chắc (chắc chắn), 2: mãi (mãi mãi), 3: tài, 4: tử, 5: ngũ (hoặc “ngủ”), 6: lộc, 7: thất, 8: phát, 9: thừa. Theo quan niệm này nhiều người  thường ít chọn đuôi số 4 hơn. 

Thứ sáu, sim thần tài – ông địa..:

Đây là sim có số đuôi 39, 79- 38, 78 với giá cao. Trong đó, sim ông địa được người Việt Nam lựa chọn nhiều và tin rằng nếu sử dụng con số đẹp sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc.

Thực tế,  mỗi người có một quan niệm hay một cách đánh giá khác nhau về sim số đẹp, bởi mỗi số đều có vai trò riêng không thể thay thế. Bạn có thể sở hữu một sim bất kỳ và được gọi là đẹp nếu như các dãy số đảm bảo được sự hài hòa. Và hiện nay đầu số của 3 mạng được quan tâm nhiều nhất hiện nay theo thứ tự là Mobifone, Viettel và Vinaphone.

Thông qua những cái nhìn trên đây cũng như những kinh nghiệm và kiến thức chia sẻ về các con số ta thấy được một vấn đề nào đó trong việc sở hữu sim số đẹp giá rẻ và may mắn có ý nghĩa.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simdepgiaiphong.com/2017/07/sim-so-dep.html

>>>Tham khảo thêm bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét