Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Kho sim số đẹp 10 số Viettel

Sim số đẹp Viettel từ lâu đã được coi như là một dòng sim số đẹp được ưa chuộng nhất thị trường, đặc biệt là các sim 10 số. Sử dụng sim số đẹp viettel 10 số không những giá thành hợp lý mà còn thể hiện được đẳng cấp vượt trội của người sử dụng.Bài trước mình đã giới thiệu các bạn sim cặp dễ nhớ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn kho sim số đẹp 10 số viettel.

>>>Tham khảo thêm:

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0963 493.991 Giá : 290,000      < - > 0984 384.190 Giá : 290,000
0962 751.355 Giá : 290,000      < - > 0984 539.591 Giá : 290,000
0962 594.391 Giá : 290,000      < - > 0984 619.380 Giá : 290,000
0962 485.663 Giá : 290,000      < - > 0984 875.093 Giá : 290,000
0961 643.085 Giá : 290,000      < - > 0984 879.552 Giá : 290,000
0961 914.295 Giá : 290,000      < - > 0984 906.223 Giá : 290,000
0961 964.287 Giá : 290,000      < - > 0984 910.087 Giá : 290,000
0962 014.691 Giá : 290,000      < - > 0985 286.477 Giá : 290,000
0962 148.781 Giá : 290,000      < - > 0985 671.004 Giá : 290,000
0962 237.655 Giá : 290,000      < - > 0985 980.117 Giá : 290,000
0962 45.3982 Giá : 290,000      < - > 0986 706.009 Giá : 290,000
0962 457.091 Giá : 290,000      < - > 0987 039.775 Giá : 290,000
0962 461.583 Giá : 290,000      < - > 0987 617.483 Giá : 290,000
096 114.2293 Giá : 290,000      < - > 0987 625.996 Giá : 290,000
096 809.4664 Giá : 290,000      < - > 0989 435.955 Giá : 290,000
0961 24.84.97 Giá : 290,000      < - > 09 8183.6267 Giá : 290,000
0961 471.682 Giá : 290,000      < - > 09 6404.6482 Giá : 290,000
0985.794.867 Giá : 299,000      < - > 096.345.7119 Giá : 299,000
0985.796.623 Giá : 299,000      < - > 096.444.8644 Giá : 299,000
0985.866.439 Giá : 299,000      < - > 0961.068.771 Giá : 299,000
0985.961.490 Giá : 299,000      < - > 0961.48.3039 Giá : 299,000
0986.185.057 Giá : 299,000      < - > 0961.483.007 Giá : 299,000
0986.217.675 Giá : 299,000      < - > 0962 658.755 Giá : 299,000
0986.237.169 Giá : 299,000      < - > 0962.104.228 Giá : 299,000
0986.273.112 Giá : 299,000      < - > 0962.37.1316 Giá : 299,000
0986.274.573 Giá : 299,000      < - > 0962.436.638 Giá : 299,000
0986.617.972 Giá : 299,000      < - > 0962.449.598 Giá : 299,000
0986.649.773 Giá : 299,000      < - > 0962.594.486 Giá : 299,000
0987.002.715 Giá : 299,000      < - > 0962.943.626 Giá : 299,000
0987.022.975 Giá : 299,000      < - > 0963 017.336 Giá : 299,000
0987.071.476 Giá : 299,000      < - > 0963 42.8363 Giá : 299,000
0987.094.705 Giá : 299,000      < - > 0963.042.663 Giá : 299,000
0987.865.772 Giá : 299,000      < - > 0963.407.012 Giá : 299,000
0987.901.254 Giá : 299,000      < - > 0963.407.698 Giá : 299,000
0987.910.476 Giá : 299,000      < - > 0963.412.994 Giá : 299,000
0987.962.109 Giá : 299,000      < - > 0963.428.295 Giá : 299,000
0987.971.280 Giá : 299,000      < - > 0963.430.598 Giá : 299,000
0989 864.490 Giá : 299,000      < - > 0963.531.084 Giá : 299,000
09.7227.8665 Giá : 299,000      < - > 0963.571.393 Giá : 299,000
09.678.51163 Giá : 299,000      < - > 0963.753.116 Giá : 299,000
09.6616.4883 Giá : 299,000      < - > 0964.281.488 Giá : 299,000
09 66600.524 Giá : 299,000      < - > 0964.284.239 Giá : 299,000
0985.790.702 Giá : 299,000      < - > 0964.36.1739 Giá : 299,000
0985.781.209 Giá : 299,000      < - > 0964.742.066 Giá : 299,000
0976.148.697  Giá : 299,000      < - > 0964.75.3469  Giá : 299,000
0976.179.480 Giá : 299,000      < - > 0964.87.0290  Giá : 299,000
0976.18.39.48 Giá : 299,000      < - > 0964.880.398  Giá : 299,000
0976.180.946 Giá : 299,000      < - > 0964.911.224 Giá : 299,000
0976.188.487 Giá : 299,000      < - > 0964.95.4498  Giá : 299,000
0976.189.030 Giá : 299,000      < - > 0965 916.265 Giá : 299,000
0976.189.560 Giá : 299,000      < - > 0965.133.638 Giá : 299,000
0976.219.848 Giá : 299,000      < - > 0965.308.031 Giá : 299,000
0976.221.770 Giá : 299,000      < - > 0965.335.411 Giá : 299,000
0976.224.318 Giá : 299,000      < - > 0965.401.698  Giá : 299,000
0976.23.05.18 Giá : 299,000      < - > 0965.405.869  Giá : 299,000
0976.313.248 Giá : 299,000      < - > 0965.635.581 Giá : 299,000
0976.74.3308 Giá : 299,000      < - > 0965.638.582 Giá : 299,000
0976.83.4434 Giá : 299,000      < - > 0966.012.449 Giá : 299,000
0977 931.156 Giá : 299,000      < - > 0966.227.611 Giá : 299,000
0977.305.661 Giá : 299,000      < - > 0966.317.233 Giá : 299,000
0977.386.704 Giá : 299,000      < - > 0966.33.1932 Giá : 299,000
0977.448.443 Giá : 299,000      < - > 0966.444.326 Giá : 299,000
0977.46.43.40 Giá : 299,000      < - > 0966.476.296 Giá : 299,000
0977.465.161 Giá : 299,000      < - > 0966.514.226 Giá : 299,000
0977.483.528 Giá : 299,000      < - > 0966.518.225 Giá : 299,000
0977.541.397  Giá : 299,000      < - > 0966.703.881 Giá : 299,000
0977.59.2822 Giá : 299,000      < - > 0966.912.499 Giá : 299,000
0977.624.296  Giá : 299,000      < - > 0966.937.499 Giá : 299,000
0977.634.308 Giá : 299,000      < - > 0966.947.499 Giá : 299,000
0977.654.096  Giá : 299,000      < - > 0967.038.916 Giá : 299,000
0977.658.148 Giá : 299,000      < - > 0967.04.3132 Giá : 299,000
0977.661.874 Giá : 299,000      < - > 0967.472.199 Giá : 299,000
0977.689.063 Giá : 299,000      < - > 0967.553.220 Giá : 299,000
0978.033.652 Giá : 299,000      < - > 0967.882.162 Giá : 299,000
0978.105.497  Giá : 299,000      < - > 0967.882.962 Giá : 299,000
0978.196.236 Giá : 299,000      < - > 0967.889.362 Giá : 299,000
0978.198.036 Giá : 299,000      < - > 0968.175.499 Giá : 299,000
0978.324.197  Giá : 299,000      < - > 0968.284.323 Giá : 299,000
0978.345.387 Giá : 299,000      < - > 0968.34.39.40 Giá : 299,000
0978.591.496  Giá : 299,000      < - > 0968.371.829 Giá : 299,000
0978.903.148 Giá : 299,000      < - > 0968.417.883 Giá : 299,000
0979.011.583 Giá : 299,000      < - > 0968.494.090 Giá : 299,000
0979.739.466 Giá : 299,000      < - > 0968.52 1933 Giá : 299,000
0979.854.993 Giá : 299,000      < - > 0968.699.035 Giá : 299,000
0979.91.94.92 Giá : 299,000      < - > 0968.699.053 Giá : 299,000
0981.484.133 Giá : 299,000      < - > 0968.699.170 Giá : 299,000
0981.490.181 Giá : 299,000      < - > 0968.699.251 Giá : 299,000
0982 749.808 Giá : 299,000      < - > 0968.699.314 Giá : 299,000
0982.522.496 Giá : 299,000      < - > 0968.699.413 Giá : 299,000
0982.573.980 Giá : 299,000      < - > 0968.699.521 Giá : 299,000
0982.691.725 Giá : 299,000      < - > 0968.699.530 Giá : 299,000
0982.739.542 Giá : 299,000      < - > 0968.774.795 Giá : 299,000
0982.752.451 Giá : 299,000      < - > 0968.794.191 Giá : 299,000
0982.940.363 Giá : 299,000      < - > 09683.12.661 Giá : 299,000
0983.192.582 Giá : 299,000      < - > 09688.131.28 Giá : 299,000
0983.481.592 Giá : 299,000      < - > 09688.479.22 Giá : 299,000
0983.69.24.19 Giá : 299,000      < - > 0969 226.031 Giá : 299,000
0983.69.5821 Giá : 299,000      < - > 0969.059.287 Giá : 299,000
0983.955.646 Giá : 299,000      < - > 0969.072.955 Giá : 299,000
0983.956.452 Giá : 299,000      < - > 0969.145.993 Giá : 299,000

>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim gánh đảo:


Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim gánh đảo

1. Kho sim viettel 10 số.


Có thể nói, sử dụng sim 10 số đang là trào lưu khá sôi động của giới trẻ hiện nay. Việc sở hữu cho mình những chiếc sim số đẹp giờ đây đã là điều không còn quá khó khăn. Chỉ cần bạn dành một chút thời gian tìm hiểu thông tin và tìm kiếm là đã có thể tìm được rất nhiều nguồn cung cấp sim khác nhau.

Trong các nhà mạng hiện nay, viettel luôn đi đầu thị trường với tư cách là một trong những nhà mạng lớn nhất hiện nay. Dù không phải là nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam, nhưng với các chính sách thích hợp, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, viettel đã dần chiếm được niềm tin của người tiêu dùng và trở thành nhà mạng có độ phủ sóng và nhiều thuê bao nhất hiện nay.

Một trong những chiến lược phát triển của viettel, chính là đầu tư vào nguồn cung cấp sim số đẹp, tạo ra các nguồn cung đa dạng và phong phú làm hấp dẫn nhiều đối tượng sử dụng. Vậy nên không ngạc nhiên, khi trong thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư vào các đầu số sim cũ, viettel còn chính thức cho ra mắt đầu số sim số đẹp mới của mình – đầu 088. Từ những đầu sim cũ ngày trước như 096, 097, 098 cho tới các đầu số mới được sử dụng như 088 ngày nay đã tạo nên một nguồn cung cấp sim rất dồi dào cho khách hàng lựa chọn. Chưa bao giờ sự lựa chọn sim số đẹp của khách hàng lại khó khăn đến như vậy bởi họ có quá nhiều sự lựa chọn khác nhau.

Trong tương lai, với dự định hạn chế sim 11 chữ số và quay về tập trung phát triển sim 10 chữ số của nhà nước, rất có thể viettel sẽ còn tiếp tục đưa ra nhiều định hướng phát triển cho kho sim 10 chữ số hơn nữa, để cho kho sim của họ không chỉ nhiều về số lượng mà còn tinh về chất lượng, xứng đáng là một trong những nhà mạng lớn nhất hiện nay.

2. Sim tứ quý viettel 10 số giá rẻ.

Trong các dòng sim số đẹp viettel 10 số, sim tứ quý luôn nằm trong danh sách những dòng sim có doanh thu cao nhất trên thị trường.

Sim tứ quý vốn là sim số đẹp có đuôi dãy số sim là 4 chữ số trùng nhau, có thể ví dụ như 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999…

Với mỗi bộ tứ số khác nhau sẽ mang trong mình những ý nghĩa khác nhau, nhưng về cơ bản sim tứ quý đều có ý nghĩa mang lại những điều thành công, tốt đẹp, may mắn cho người sử dụng. Ý nghĩa của sim còn thay đổi khi đối tượng sử dụng thay đổi. Ví dụ như với bộ tứ 1111 sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với người sử dụng này, còn với người khác lại không có ý nghĩa gì cả. Để có thể biết được ý nghĩa sim tứ quý đối với bản thân, bạn nên thường xuyên tìm hiểu về bản mệnh của mình để có thể nắm bắt kịp thời và chính xác nhất.

Bên cạnh việc có ý nghĩa sâu xa, nếu so với các loại sim tứ quý Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile … ta sẽ thấy rằng sim tứ quý Viettel 10 số có giá thành hợp lý hơn rất nhiều. Điều này có được là bởi đối tượng khách hàng của Viettel lớn hơn, đa dạng hơn các nhà mạng khác và để có thể đáp ứng tốt nhất mọi khách hàng, Viettel phải điều chỉnh giá thành sản phẩm sao cho phù hợp nhất có thể. Đây chính là một lợi thế cạnh tranh mà các nhà mạng rất khó có thể làm được.

Bản thân sim 10 số đã rất ý nghĩa, nay lại được đồng hành với sim tứ quý Viettel lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của sim lên gấp bộ phần. Điều này không chỉ làm tăng giá trị hữu hình và vô hình của những chiếc sim nhỏ bé mà còn nâng tầm vị thế của những người sử dụng. Việc mang trong mình những chiếc sim viettel 10 số có nhiều ý nghĩa là điều rất nhiều người muốn thực hiện không chỉ hiện tại mà từ rất lâu nay.

3. Tìm mua sim số đẹp viettel giá rẻ 10 số ở đâu?

Với hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp sim số đẹp điện thoại và tâm niệm làm hài lòng quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm, Simdienthoai.com luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ mua sim số hợp tuổi, sim số đẹp các loại ... chất lượng nhất hiện nay. Tại đây, bên cạnh sim số đẹp viettel 10 số, quý khách còn có thể lựa chọn rất nhiều sim 10 số của các nhà mạng khác như vinaphone, mobifone với giá thành tốt nhất trên thị trường. Không chỉ có vậy, các dòng sim số đẹp khác như sim ngũ quý, sim lục quý, sim tam hoa, …cũng sẽ là những sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn và thú vị mà các bạn có thể tham khảo.

Đôi ngũ chuyên viên tại Simdienthoai.com được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong nghề chắc chắn sẽ giải đáp thắc mắc và đưa ra những gợi ý vô cùng thích hợp cho mọi khách hàng.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simdepgiaiphong.com/2017/07/sim-10-so-viettel.html

>>>Tham khảo thêm bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét